Voluntaris que amb el seu treball desinteressat van realitzant puntualment els treballs de restauració els matins de cada divendres:

Esteve Lengua

Jaume Torras

Joan Bruquetas

Paco Rodríguez

Manel García

Francesc Guinart

Quintí Llopart

Valentí Armesto

Joan Rabell

I l'estimable aportació de: Subministres Colom, Joan Escala, Joan Hernández i l'Ajuntament de Capellades.