No poguè sufrir el Cel

tan estranya desmasia,

en el mateix punt envia

un llamp que matà el cruel;

d'aquí us ve ser advocada

contra llamps desapiadats. Guardeu-nos...

(extret dels Goigs)